Byrådsmedlemmer

Walter Christophersen

Ole S. Nielsen

Byrådsmedlem (inde som suppleant for Gitte Hemmingsen)

Gitte Hemmingsen

PT sygemeldt

  • Email:
  • Tlf.: